text.skipToContent text.skipToNavigation

Retourzendingen die gevaarlijke stoffen bevatten


Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Onder gevaarlijke stoffen verstaan we producten met ontvlambare, onder druk staande, corrosieve, milieugevaarlijke of andere gevaarlijke chemicaliën. Lithiumbatterijen / oplaadbare batterijen, spuitbussen en magneten vallen ook in de categorie gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijke goederen in de EU. Dit betekent dat ze een hoger risico vormen als ze commercieel worden vervoerd dan andere items. Daarom zijn ze onderworpen aan precieze regels voor etikettering.

Speciale voorwaarden zijn van toepassing op het retour sturen van gevaarlijke goederen met betrekking tot:

  • verpakking
  • etikettering
  • vervoer

 

Hoe identificeer ik gevaarlijke goederen?

 

Andere symbolen voor gevaarlijke goederen:

 

Hoe verpak ik goederen met gevaarlijke stoffen?

Gebruik indien mogelijk de originele GROHE verpakking om het product te retourneren. Het heeft de juiste opdrukken en de verpakking is geschikt voor de verzending van dit product. Als het artikel naar u is verzonden zonder verdere verzendverpakking in de productverpakking, kunt u deze ook als transportverpakking voor de retourzending gebruiken. We vragen u daarom om de originele GROHE verzendverpakking of de productverpakking te bewaren tot het einde van de garantieperiode. Controleer of het etiket van gevaarlijke goederen nog steeds duidelijk zichtbaar en leesbaar is. Vervang dit als dit niet het geval is. Gebruik de sjablonen op deze pagina.

Plak deze niet over bestaande labels en tekstelementen voor gevaarlijke goederen. Daarnaast mogen etiketten voor gevaarlijke stoffen niet op hoeken worden geplakt. Als een artikel meerdere etiketten voor gevaarlijke goederen vereist, moeten alle etiketten voor gevaarlijke goederen (met uitzondering van de 2e uitlijningspijl) zich aan één kant van de verpakking bevinden.

Gebruik een nieuwe verpakking als de originele verpakking beschadigd is. Zorg ervoor dat de verpakking sterk en stabiel is, zodat deze een val kan weerstaan en niet vervormt. Druk de bijbehorende gevarensymbolen af (in kleur en op ware grootte) en plak ze zichtbaar op de verpakking.
Let op: de CO2-flessen mogen alleen worden verzonden met de bijbehorende dop op de CO2-fles. Producten met vloeistoffen moeten goed worden afgesloten om te voorkomen dat de inhoud lekt tijdens het transport.

Als u verschillende gevaarlijke items retourneert is het belangrijk om ze afzonderlijk (niet samen in één pakket) te retourneren om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Wij wijzen u erop dat als u zich niet aan de etiketteringsplicht houdt, wij u de verzendkosten in rekening brengen. Lees onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat speciale voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen in acht moeten worden genomen bij het verzenden van lithiumbatterijen en oplaadbare batterijen. Zorg ervoor dat de producten in de verpakking niet heen en weer kunnen glijden of per ongeluk kunnen worden ingeschakeld. Neem bij twijfel contact op met ons.

 

Beschadigde producten met gevaarlijke stoffen

Beschadigde producten met gevaarlijke stoffen, waaronder beschadigde CO2 flessen en lithiumbatterijen, kunnen niet worden geretourneerd en moeten worden weggegooid in een recyclingcentrum. Als het item dat u wilt retourneren, een beschadigde lithiumbatterijen bevat, verwijdert u de beschadigde batterij uit het apparaat voordat u het item terugstuurt. Retourneer het apparaat zonder de batterij. Als het niet mogelijk is om de batterijen veilig te verwijderen, neem dan contact op met onze klantenservice voor verdere actie.

Een beschadigde batterij kan als volgt worden geïdentificeerd:

  • Beschadigde of aanzienlijk vervormde behuizing
  • Een lekkende batterij
  • De plastic behuizing toont tekenen van smelten
  • Warme batterij wanneer deze is uitgeschakeld

Download hier de sjablonen voor etiketten van gevaarlijke goederen:

Lees onze veiligheidsinstructies voor meer informatie